پادکست شماره ۲۵ – خواستگاری (بخش دوم)

  • مدت زمان :  ۹:۳۲

  • توضیحات پادکست :

    پادکست امروز ما بخش دوم موضوع خاستگاری است. در پادکست قبلی داستانی را شنیدیم که شخص مورد نظر با مشکلاتی برای خاستگاری کردن روبرو شده است و نتوانسته ابراز علاقه کند. در این درس مکالمه ای بین همان فرد با دوست دختر خود را خواهیم شنید که پیشنهاد ازدواج به این دختر خواهد داد و از او خاستگاری خواهد کرد. همانند درس قبل ، این پادکست هم در بین جوانان طرفدار زیاد دارد و بهتر است در موضوع عاشقی در زبان انگلیسی بتوانیم از لغات و اصطلاحات رایج آن استفاده کنیم.

متن پادکست

I had been stressing out about it for a couple of weeks. How do I ask my girlfriend to marry me?

We were getting some dinner at a fast food restaurant before going to the movies.

Fiona: Tell me the truthWhat’s up with you lately?

Doug: Me? Nothing. Why do you ask?

Fiona: You haven’t been yourself. You’ve been quiet and distant. Are you seeing someone else?

Doug: No! Of course I’m not. I would never cheat on you.

Fiona: Then, do you want to break up with me?

Doug: No way! That’s the last thing I want to do. You’ve got it all wrong .

Fiona: Then, tell me what’s on your mind .

Doug: I…well…it’s just that…oh, I can’t stand it anymore! I’ve been carrying around this ring in my pocket for two weeks trying to get up the nerve to ask you. Fiona, will you marry me?

Fiona: Ah! I can believe it. Are you serious?

Doug: I’ve never been more serious. This wasn’t the way I wanted to ask you, but will you?

Fiona: Yes, I’ll marry you. And, I thought you wanted to break up.

Doug: No, I don’t, silly. I want us to be together for the rest of our lives. Don’t you know that?