پادکست شماره ۷-وضعیت های آب و هوا

Weather-Advanced_Podcast

 

  •  عنوان : آب و هوا

  • مدت زمان : ۱۱:۰۹

  • توضیحات پادکست :

    در این پادکست قصد داریم در مورد آب و هوا صحبت کنیم. نکته ای که در این درس مهم است این است که اکثر زبان آموزان در صحبت کردن زبان انگلیسی دچار مشکل می باشند و دلیل آن این است که دایره لغات آنها پایین بوده و برای اینکه بخواهند در مورد موضوع بخصوصی صحبت کنند نمی توانند از لغات متنوع و گوناگون استفاده کنند. از این رو تلاش کردیم در این درس تا آنجا که ممکن است از لغات گوناگون و اصطلاحات مهم در زبان انگلیسی در مورد موضوع آب و هوا استفاده کنیم تا زبان آموزان بعد از گوش دادن به این درس بتوانند به راحتی و همانند بومیان انگلیسی زبان در مورد این موضوع صحبت کنند. کلینیک زبان رفیعی این مشکل را به بهترین شکل ممکن در پادکست های خود برطرف نموده است.

 متن پادکست

Ali: It’s just our luck that as soon as we arrive here for our island vacation, there’s a hurricane warning!

Mariela: It’s uncanny, isn’t it? On last year’s vacation, we crossed paths with a tornado and now this.

Ali: Yeah, that tornado was something. I had experienced windstorms before with really strong gusts of wind, but it was nothing like that tornado. Do you remember the way all of the windows, doors, and even walls rattled? The tornado blew down power lines and uprooted trees!

Mariela: That was terrifying. Do you think we’ll have another experience like that this time?

Ali: I really hope not. We came for ocean breezes, but if the hurricane makes landfall, we’ll have gale winds of up to 50 miles per hour!

Mariela: And we’re trapped here! What should we do?

Ali: We’ll just buckle down and wait it out. With any luck, the hurricane will miss the island altogether.

Mariela: With our luck, what’s the likelihood of that happening?!