پادکست شماره ۵ – احترام گذاشتن

Respect-Avanced_Podcast

  • عنوان : احترام گذاشتن و بی احترامی کردن 

  • مدت زمان :   ۱۱:۰۹

  • توضیحات پادکست :

    در این پادکست قصد داریم در مورد موضوع خیلی مهم در زبان انگلیسی صحبت کنیم. موضوعی که هر روزه درگیر آن هستیم و از آن استفاده میکنیم. احترام گذاشتن و بی احترامی کردن موضوعی است که در این پادکست به شما آموزش داده ایم. مکالمه ای برایتان آماده کردیم که دو نفر در مورد نویسنده ای معروف صحبت می کنند و یکی از آنها از جنبه احترام تحسین میکند و دیگری بی احترامی خود را به آن نویسنده نشان می دهد. در واقع ما هر روز در صحبت هایمان به اشخاص و افکار احترام میگذاریم و گاهی اوقات هم بی احترامی میکنیم پس چه بهتر که بتوانیم برای صحبت کردن در این موضوع از لغات و اصطلاحات بهتر و بومی سازه شده استفاده کنیم.

Kadir:  Stop that!  Stop snickering!  Gabriel Voltaire is an author of great acclaim.  You should show a little reverence. 
 
Melissa:  Yes, but he seems to have a bad case of stage fright.  I know it’s an honor to hear him speak, but it’s hard to show reverence when the man is sweating like a pig!
 
Kadir:  He’s not sweating like a pig.  He’s just talking passionately about his writing.  I, for one, appreciate his level of dedication to his work.
 
Melissa:  I admire his work, too, but he’s making a fool of himself.  Really, who can pay attention to what he’s saying when he’s stuttering like that. 
 
Kadir:  Unlike you, I can listen to the genius of his words without worrying about a little stuttering. 
 
Melissa:  The man is making a spectacle of himself.  I think he needs to stick to writing and give up public speaking.
 
Kadir:  Shh!  That’s enough.  I won’t hear another word said against him. 
Melissa:  Whatever you say.  I’ll leave you to your hero worship.  For me, enough is enough!