پادکست شماره ۲۷ – مرخصی کاری

  • مدت زمان : ۹:۴۸

  • توضیحات پادکست :

    در پادکست امروز می خواهیم در مورد مرخصی کاری صحبت کنیم. همانطور که می دانید اکثر افراد در شرکت های دولت و یا خصوصی درگیر کار هستند و در سال ممکن است چند بار درخواست مرخصی کنند. این مرخصی ممکن است بابت کسالت و یا مسافرت باشد که در این پادکست انواع مختلف مرخصی را به شما آموزش خواهیم داد.  در زبان انگلیسی با توجه به گستردگی لغات ممکن است اصطلاحات و لغات گوناگونی را در هر موضوعی استفاده کنند از این رو در این درس لغات گوناگونی را در زمینه مرخصی کاری فرا خواهید گرفت.

متن پادکست

My buddy from college, Jack, was getting married and our friend Rob was planning a bachelor party for him in Vegas. It was going to be the last weekend of the month and I wanted to go. The trouble was, I was scheduled to work that weekend. I needed to get the time off from work or I was going to miss out on all the fun.

I have some vacation leave, but company policy requires that my boss sign off on any leave we take. I’ve heard of companies doing that for longer periods of leave —like maternity leave or a leave of absence—but our company does that even for vacation leave. I thought about just calling in sick that weekend—I do have a lot of accumulated sick leave—but I didn’t think my boss would appreciate me leaving him hanging.

In the end, I just asked him straight out and, to my surprise, he said, “okay.” Now, I just need to get ready for a wild weekend with the guys. I can’t wait!