پادکست شماره ۲۴ – خواستگاری

42

  • مدت زمان :   ۸:۱۶

  • توضیحات پادکست :

    پادکست امروز ما در مورد خاستگاری است. امروز در مورد شخصی صحبت خواهیم کرد که قصد خاستگاری از دوست خود را دارد و داستان خود را برایمان تعریف میکند. در واقع درس امروز ما  به دو قسمت تقسیم می شود. این درس قسمت اول می باشد که قسمت دوم نیز در درس بعدی آموزش داده خواهد شد. موضوع خاستگاری و در کل موضوع عشق و عاشقی از موضوعات رایج و دوست داشتنی در بین جوانان است و دوستان بسیار زیادی از ما درخواست کرده بودند که اصطلاحات و عبارات مهم در زبان انگلیسی را در مورد این موضوع آموزش دهیم. هم اکنون آماده می شویم به این درس گوش دهیم و لغات بسیار عالی در ارتباط با خاستگاری را یاد بگیریم.

متن پادکست

I have been trying to get up the nerve to ask my girlfriend to marry me. We have been dating for almost a year and I think she’s the one. I went shopping for engagement rings and really hated the experience. I wasn’t sure what kind of ring she’d like and it took me a long time to decide. Finally, with the help of the saleswoman, I picked one.

So, I’ve got the ring. Now, I’ve just got to find the right time to pop the question. I needed to think of a romantic way to propose. I’ve watched enough romantic movies with my girlfriend to know that the proposal has to be something special.

I thought about taking her on a trip to Paris and asking her in the “City of Love.” But I spent all of my money on the ring so that’s out of the question. I thought about writing her a love poem and proposing in the poem. But I’m a terrible writer. I thought about serenading her outside her window, but with my voice, I’m sure the neighbors would call the police.

I don’t know what to do. How do I ask her to marry me?