پادکست شماره ۲۳ – آلرژی

40

  • مدت زمان :   ۱۲:۴۳

  • توضیحات پادکست :

    پادکست امروز ما در مورد آلرژی و یا حساسیت می باشد. امروز می خواهیم به دکتر برویم در مورد حساسیت خود از دکتر کمک بخواهیم. لغاتی که در این درس به شما آموزش می دهیم در مورد هر حساسیتی می تواند به کار رود. همچنین در مورد عوارض و آثار حساسیت نیز لغات مربوط به آنرا بررسی خواهیم کرد. نکته ای که در این درس مهم است این است که چگونه در مطب دکتر از زبان انگلیسی استفاده کنیم و چگونه مریضی خود را به او توضیح دهیم. از این رو بایستی بتوانیم نحوه استفاده از زبان انگلیسی را در شرایط گوناگون فرا گیریم

 متن پادکست

Victor: Oh, doctor, you’ve got to help me!

Doctor: Try to relax. What seems to be the problem?

Victor: I’m sneezing all the time, and my eyes are itchy and watery.

Doctor: Tilt your head back so I can take a look at your nasal passages. You’re very congested.

Victor: My sinuses are killing me! I have headaches all the time and nothing I do seems to help.

Doctor: What is this on your skin?

Victor: I don’t know. I’ve had red spots all over my body.

Doctor: They look like hives to me. Are you experiencing any shortness of breath? 

Victor: Well, my chest feels constricted and it’s hard to breathe.

Doctor: I think you may be experiencing a severe allergy attack. I’m going to refer you to an allergist. What were you doing right before you started experiencing these symptoms?

Victor: I started my first job.

Doctor: That could be your problem.

Victor: I knew it! I’m allergic to work!