پادکست شماره ۱۸ – لو دادن کسی در محل کار

33

  • مدت زمان :   ۱۳:۳۹

  • توضیحات پادکست :

    درس امروز ما در مورد لو دادن کسی در محل کار است. ممکن است در محل کار شخصی یا گروهی کار اشتباه و غیرقانونی را انجام دهند و شما برای اینکه نخواهید لطمه ای به تجارت وارد شود مجبور به لو دادن آن افراد شوید. البته این موضوع به کرات در تجارت های مختلف اتفاق می افتد و مخصوصا در ایران نیز این موضوع جز موضوعات روز می باشد. به هر حال بایستی لغات و عبارات مربوط به این موضوع را به راحتی یاد بگیریم و استفاده کنیم. علاوه بر این در این درس یاد خواهیم گرفت که چگونه در مورد تصمیم گیری نیز در زبا انگلیسی صحبت کنیم. سعی کرده ایم بهترین و پرکاربردترین لغات را در این درس به شما عزیزان آموزش دهیم. همین حالا می توانید فایل صوتی تدریس شده توسط استاد رفیعی را دانلود کنید.

 متن پادکست

Becky: What are we going to do?

Saeed: I don’t know. I need time to think about the ramifications of blowing the whistle.

Becky: There are no two ways about it. If we step up and do the right thing, we are putting our jobs on the line.

Saeed: But we can’t keep quiet about this. If it gets out, and we knew about it all along, we’ll get into even more trouble. And plus, think of how many people would be hurt if we kept our mouths shut. Could we live with that?

Becky: Maybe there is a way for us to protect our interests and still do the right thing. Maybe we could be anonymous whistle blowers.

Saeed: Don’t count on being able to remain anonymous. When this thing blows up, we’ll be in knee-deep. There’s only one thing to do.

Becky: What?

Saeed: I have to put my money where my mouth is and go public with what we know. I’ll just have to let the chips fall where they may.

Becky: Don’t be too hasty. Let’s sleep on it and talk about it tomorrow.

Saeed: You can do that if you want to, but I’ve made up my mind. The question is: Are you with me?