پادکست شماره ۱۶ – طلاق

26

  • مدت زمان :   ۱۴:۱۴

  • توضیحات پادکست :

    پادکست امروز ما در مورد موضوع طلاق می باشد البته طلاق به صورت قانونی. سعی کرده ایم از لغاتی استفاده کنیم که در این موضوع کاربردهای بسیار زیادی دارد. مثلا دعوای زن و شوهر و اختلافات بین انها نیز لغات زیادی در زبان انگلیسی دارد که از این لغات و اصطلاحات نیز استفاده شده است. همانطور که در درس های قبلی نیز اشاره کردیم، دایره لغات در زبان انگلیسی بسیار گسنرده می باشد و بومیان انگلیسی زبان در مکالمات خود ممکن است برای یک لغت از مترادف ها و اصطلاحات زیادی استفاده کنند. از این رو ما هم سعی کردیم در این پادکست از واژه هایی که در موضوع طلاق به کار می رود استفاده کنیم تا شما زبان آموزان عزیز هیچگونه مشکل در این زمینه نداشته باشید.

 

 متن پادکست

Courtney: Did you hear? Kate and Christopher are trying to annul their marriage.

Ray: What?! They’ve only been married for two months! What brought this on?

Courtney: I have no idea. Neither of them is underage or bigamists and they married of their own free will, so I don’t know how they can ask for an annulment.

Ray: I’ve heard that you can get an annulment if there’s some kind of fraud. Maybe they’re asking for the annulment on those grounds.

Courtney: Maybe. I wish I knew more. Ooh, could they be related by blood and didn’t know it? It’s sounding more and more like a soap opera.

Ray: I suppose we shouldn’t speculate. It’s sad when any marriage ends, even if it only lasted two months. Something must be really, really wrong.

Courtney: Or else…

Ray: Or else, what?

Courtney: Or else, Christopher finally figured out what a witch Kate is.

Ray: Oh, somebody’s a little catty today. Do I detect some jealousy here?

Courtney: Me? Jealous of Kate? Forget it! I’ve known her for years and I just wouldn’t wish her on my worst enemy!