پادکست شماره ۱۲ – تنبل یا پر انرژی بودن

 

Lazy- Intermediate_Podcast

 

 

  • مدت زمان :   ۱۶:۲۲

  • توضیحات پادکست :

    در این پادکست می خواهیم در مورد تنبلی و پر انرژی بودن صحبت کنیم. مطمئنا اکثر ما در محل کار و یا در منزل تنبل و یا پر انرژی هستیم و اکثر مواقع درگیر صحبت کردن در مورد این موضوع هستیم. در این درس شما تمامی لغات و عباراتی که در زبان انگلیسی در مورد تنبلی و پر انرژی بودن هست را یاد میگیرید. به طور یقین هیچ منبعی و هیج کتابی تا بحال به این شکل در مورد موضوعی خاص لغات مناسب آنرا آموزش نداده است و نکتع مهمتر اینکه تمامی این لغات و اصطلاحات از بطن جامعه انگلیسی زبان به کار گرفته شده است. پیشنهاد میکنیم که حتما ۳ بار به هر پادکست گوش کنید و با هر لغت جدید حداقل ۵ جمله بنویسید و با صدای بلند تکرار کنید.

 

 متن پادکست

Carmen: Wake up! You’re supposed to be working.
Elias: Shhh, I’m trying to sleep. The boss is out of the office today, so I consider it a holiday. Today, I can be a little out of it if I want to be.
Carmen: Out of it? You’re sleeping on the job – literally!
Elias: So what? Aren’t you feeling a little tired on a Monday morning?
Carmen: I admit I’m a little sluggish, but that’s no reason to fall down on the job. We both have work to get done and I’m doing it.
Elias: What’s wrong with you? Why are you so hyper? I’m as hard working as the next guy, but I’m not going to jump through hoops when the boss is away.
Carmen: You, hard working? Don’t make me laugh! You’d better get back to work or when the boss gets back, he’ll call you a slacker again.
Elias: Okay, I’m learning by your example. I’m now as energetic and productive as you are.
Carmen: Yeah? Doing what?
Elias: Telling my co-worker she’s a pain in the neck!